2022

Välkommen till Högmarsö Kapell söndagen den 5 juni 2022 kl 11:00 för ordinarie årsstämma.

I handlingar finns verksamhetsberättelse med bokslut 2021/2022 och verksamhetsplan 2022/2023. Utöver detta motion om utbyggnad av Midsommarbryggan och blankett Fullmakt för överlåtelse av rösträtt.