2024

Välkommen till Högmarsö Kapell lördagen den 8 juni 2023 kl 11:00 för ordinarie årsstämma.

I bifogade handlingar finns verksamhetsberättelse med bokslut 2023/2024 och verksamhetsplan 2024/2025. Utöver detta bifogas revisionsberättelse och blankett Fullmakt för överlåtelse av rösträtt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Handlingar till stämman


Revisionsberättelse

Fullmakt