Juli 2014

Information till medlemmarna i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening


Hej!

Den 31 maj ägde föreningens årsstämma rum i Högmarsö Kapell och 41 fastigheter var represente-rade. Protokollet från stämman har distribuerats till samtliga medlemmar och finns också tillgängligt på föreningens hemsida www.aspo-hogmarso.se.

Stämman beslutade i vanlig ordning om föreningens verksamhet och budget för det kommande året och i denna information kan du läsa mer om vad som sker i föreningen. Stämman beslutade också om årets andelsavgifter. Båtplatsavgifterna beslutades redan vid förra årets stämma. Vilken avgift du ska betala framgår av debiteringslängden som skickades ut med stämmohandlingarna eller på före-ningens hemsida under fliken Årsmöte. Andelsavgifterna och båtplatsavgifterna ska

betalas senast den 31 juli 2014 på föreningens bankgiro 767-3783.

Så här i varma och torra sommartider vill vi också be dig att vara rädd om vårt gemensamma grund-vatten så att inte vattenkvaliteten på ön försämras!

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att skicka e-post till:

samfallighet.aspo@gmail.com

Trevlig fortsättning på sommaren!

Styrelsen gm Helene Bergstedt

Bryggor
Stämman behandlade frågan om alternativ utformning av Midsommarbryggan och beslutade att bryggan ska bytas ut i enlighet med beslutad bryggplan. Den nya bryggan är beställd och kommer att levereras och installeras under vintern/våren för att kunna sättas i bruk till nästa säsong. Föreningen har även begärt offert på att rusta upp Traktorbryggan, vilket är det sista steget i bryggförnyelsepla-nen.

Bryggresterna från den gamla B-bryggan (Telefonbryggan) har tyvärr blivit liggandes lite för länge vid C-bryggan, vilket vi beklagar. Resterna kommer att plockas bort inom de närmaste veckorna. För att undvika motsvarande situation nästa år kommer föreningen ta in kostnadsförslag från entreprenören för att forsla bort resterna av Midsommarbryggan.

I slutet av juni lades en ny flytbrygga på plats som ersättning för den lösa bryggdelen av badbryggan invid Midsommarbryggan. 2 (2)

Gästplatser är nu markerade på lediga platser på bryggorna. Observera att gästplatser endast finns i mån av lediga platser och att de kan komma att skifta år från år.

På grund av att bommar i stort sett bara är monterade på den ena sidan av såväl B- som C-bryggan har dessa bryggor kommit att bli skeva. Dessa kommer att riktas upp under den närmaste månaden.

Vi vill också passa på att påminna alla båtägare om att se över förtöjningarna för att skydda såväl egna som andras båtar. Använd också ryckutjämnare (stålfjäder eller gummi) för att minska slitaget på våra bryggor. Bra tips finns på http://www.svenskasjo.se/pdf/mooringinstructions2.pdf

Vassröjning
Den 26 juni röjdes vassen mellan bryggorna i Kikängsviken och i kanalen. Då återväxten varit begrän-sad efter tidigare års vassröjning kunde vi även röja vass vid badplatsen och i viken vid Kattrumpan.

Vägar
Växtligheten längs vägarna har klippts och de potthål som har uppstått kommer att fyllas igen. Håll gärna efter växtlighet utanför tomtgränsen för ökad framkomlighet på vägarna!

Nu när det är många som åker bil och andra fordon på våra smala vägar vill vi återigen uppmana er att respektera hastighetsbegränsningen! Det är många som cyklar, promenerar och leker längs vägarna och ingen vill att det ska ske en olycka. Ta hänsyn till varandra och var ute i god tid om du ska med färjan!

Städdagen i maj
I år prövade vi att lägga städdagen i början av säsongen istället för i augusti. Anledningen var både att det är trevligt om vi röjer bort ris och annat skräp på ön så att det är fint inför sommaren och att vi bedömde att fler har möjlighet att delta innan semesterperioden börjar. Städdagen genomfördes därför i år samma dag som årsstämman den 31 maj. Glädjande nog var det många medlemmar som slöt upp och med gemensamma krafter hjälptes åt att röja på grönområdena! Under städdagen fär-digställdes också fotbollsmålen och de nya livbojarna monterades vid alla bryggor. Meningen var att städdagen skulle avslutas med en gemensam grillfest i form av knytkalas vid Traktorbryggan, men på grund av det kalla och regniga vädret så ställdes grillfesten in. Vi får helt enkelt göra ett nytt försök nästa år!

 

Aspö Utskick juli 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *