2023

Välkommen till Högmarsö Kapell lördagen den 3 juni 2023 kl 11:00 för ordinarie årsstämma.

I bifogade handlingar finns verksamhetsberättelse med bokslut 2022/2023 och verksamhetsplan 2023/2024. Utöver detta bifogas revisionsberättelse och blankett Fullmakt för överlåtelse av rösträtt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Handlingar till stämman

Revisionsberättelse

Fullmakt