Viktigt om vattenförbrukning

På grund av risk för brist på grundvatten uppmanas alla boende att värna om vattnet och att läsa tips, rekommendationer samt kommunens regler nedan.

 

 • Fyll inte pooler/badtunnor med kommunalt vatten, eller vatten från egen/gemensam brunn. Från dessa har man enbart rätt att ta ut grundvatten för hushållsändamål. Kontakta istället en firma som utför brunnsborrning, eller ett åkeri, för att beställa vatten. Dessa hämtar sedan vattnet från ett bestämt tappställe i kommunen.
 • Vid tömning av pool/badtunna – töm inte i avloppsanläggning. Släpp ut på tomt utan risk att olägenhet för grannar uppstår. Avklorera innan vid behov.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare. Använd miljövänligt disk- och städmedel så kan samma vatten användas till blommor och buskar (ej grönsaksodling).
 • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmatta som kräver mycket vattning.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram.
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken – då kan vattenmängden halveras.
 • Installera snålspolande toaletter eller vakuumtoalett.
 • Ta en kort dusch istället för en lång, eller bada i havet istället för att duscha.
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Använd inte vatten från brunn till att tvätta båt, bil, högtryckstvätt m m.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper istället för att skölja med vatten.

 

Öns grundvatten och brunnar ingår inte i samfälligheten, man har som boende ett eget ansvar för sin vattenförbrukning. Regler och riktlinjer är Norrtälje Kommuns, på deras hemsida finns mer information bland annat om aktuell grundvattennivå och eventuellt bevattningsförbud. Norrtäljeområdet har av naturen dåliga förutsättningar för att nytt grundvatten ska bildas och magasineras, särskilt längs kusten. Risken för brist på grundvatten i kommunen är som störst på sommaren, och det är innan man adderar faktumet att invånarantalet ökar markant under samma period.
Brist på grundvatten innebär en risk att saltvatten från havet tränger in i de kustnära områdena, eller att djupliggande saltvatten i berggrunden tränger in i en brunn. Idag beräknas var tredje brunn i Norrtälje kommun ha problem med saltvatteninträngning. Ett vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten och leder bland annat till att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs genom korrosion. /Styrelsen Aspö-Högmarsö samfällighetsförening 2017-06-21