Januari 2014

Utskick Januari 2014

 Jul- och nyår har passerat och vi närmar oss slutet av januari. Vintern lät vänta på sig och visade sig först för några veckor sedan, vilket har påverkat att vissa aktiviteter har kunnat genomföras tidigare än planerat och vissa har försenats. Mer om detta och lite annan information om vad som sker i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening kan ni läsa om här.

Det börjar bli dags att anmäla om du behöver en ny båtplats eller om du inte har något behov av båtplats i år. Notera också lördagen den 31 maj i din kalender för då kommer den ordinarie stämman i föreningen att äga rum. I år kommer också städdagen att genomföras i samband med årsstämman med efterföljande grillfest i form av ett knytkalas.

En del av er får denna information med vanlig post istället för e-post. Om ni har en e-postadress så är vi tacksamma om ni meddelar oss på nedanstående adress, så minskar vi föreningens kostnader för utskick!
00

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att skicka e-post till:

samfallighet.aspo@gmail.com

Hälsningar från styrelsen!

gm Helene Bergstedt


Bryggor

Som vi berättade i förra medlemsinformationen beslutade styrelsen att nästa steg i bryggförnyelsen var att byta ut Telefonbryggan (B) under 2013/2014. Bryggan revs i november och på grund av den milda vintern kunde den nya flytbryggan installeras tidigare än planerat, vilket innebar att den lades på plats redan före jul. Visst arbete med landfästet, landgången och uppmärkning av båtplatser återstår, men bryggan kommer att vara klar att tas i bruk i god tid före kommande båtsäsong!

I enlighet med anläggningsbeslutet togs även brygga D vid Lorthålet bort i samband med att Telefonbryggan revs. Restmaterialet från de gamla bryggorna kommer att transporteras bort under början av året.

Styrelsen har till en mycket låg kostnad rekvirerat 6 stycken nya livbojar från Trygg-Hansa. Livbojarna kommer under våren att monteras vid föreningens samtliga bryggor.


Båtplatser 2014

Inför båtsäsongen 2014 ber vi dig att meddela samfälligheten om du behöver en annan båtplats eller inte längre behöver platsen. Mejla i så fall före 1 april 2014 till samfallighet.aspo@gmail.com eller skicka ett meddelande till Sonja Rendert, Kikängsvägen 9, 760 19 Furusund. Direkt därefter kommer styrelsen att gå igenom önskemål och planera fördelning av platser.

Du behöver inte höra av dig om ingenting har ändrats.

Platserna vid den nya Telefonbryggan kommer att mätas upp för olika storlekar av båtar. Om du har en båtplats vid denna brygga kommer samfälligheten att kontakta dig innan det är aktuellt med sjösättning.

Vägar

På grund av den milda vintern har vägarna inte behövt plogas förrän i samband med snön som kom nu i januari. Inga andra åtgärder har vidtagits på vägarna.

Grönområden
Avsikten är att under denna vinter fälla återstående markerade träd på grönområdena. Arbetet har försenats på grund av att marken inte frusit och därför varit för mjuk att köra tunga maskiner på. Styrelsens förhoppning är att trädfällningen kan komma igång nu när marken fryser på.

Stämma & städdag
Ordinarie stämma kommer att äga rum lördagen den 31 maj 2014 i Högmarsö Kapell. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari för att kunna behandlas vid stämman.

Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet!

I anslutning till stämman genomförs årets städdag med efterföljande grillfest i form av knytkalas. Under städdagen har vi i styrelsen talat om att färdigställa fotbollsmålen, montera livbojar vid våra bryggor och att vi gemensamt prioriterar röjning av ett visst område, förslagsvis grönområdet mellan Telefonbryggan och C-bryggan i Kikängsviken.

Det finns en hel del att ta tag i och vi hoppas att så många som möjlighet kan delta både under dagen och vid den efterföljande grillfesten! Mer information kommer under våren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *