Februari 2022

Information till medlemmarna

Stämma 5 juni 2022

Vid styrelsemöte den 22 februari beslutade styrelsen att årets ordinarie stämma ska hållas söndagen den 5 juni kl. 11:00 i Högmarsö Kapell.

Enligt stadgarna ska motioner till stämman lämnas till styrelsen senast 28 februari. Motioner skickas till samfallighet.aspo@gmail.com.

Vägarna efter grävning för fiber

Bryggor och båtplatser

Inga fastigheter har ännu meddelat ändrade behov vad gäller båtplats 2022. Om inte upp- sägning av båtplats sker före den 1 april förlängs innehavet av båtplatsen ytterligare ett år.

För att lösa platsbristen har vi tagit nytt beslut om måtten på A-bryggans vänstra sida till 340 cm för de två yttersta. Med denna ändring har vi inte någon i kö till båtplats 2022.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Lars Boman, Kristian Hansson, Kristina Lager, Bo Engervall, Daniela Höijer, Sonja Rendert, Anna Karlström, Stefan Löwenthal