2012

I år hölls årsmöte i Aspö tomtägareförening och Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening. På Bifogar finner ni protokoll från mötena. Dessa samt avisering om årsavgift i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening kommer att skickas ut per post.
Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening kallar till Extra Stämma Lördagen den 4 augusti 2012 kl 11:00 i Kapellet på Högmarsö
På föredragningslistan:
Förslag om upptagande av lån för upprustning av vägar och utbyte av bryggor
Till medlemmar som lämnat mailadress distribueras möteshandlingarna via e-post.
Övriga medlemmar får handlingarna per brev. Om flera medlemmar har samma adress distribueras möteshandlingarna endast till en.
Har du inte fått möteshandlingarna, hämta dem på hemsidan www.aspoonline.com eller kontakta styrelsen.
OBS!
Om du inte kan närvara, glöm inte ordna fullmakt enligt stadgarna.
Blankett Fullmakt finns på hemsidan.
RÖSTRÄTT VID STÄMMA I ASPÖ-HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid stämman, har en röst oavsett om han äger mer än en delägarfastighet.
Om fastigheten har flera lagfarna ägare får en av dem utöva rösträtten med fullmakt från samtliga övriga lagfarna ägare av fastigheten.
Om ingen av fastighetsägarna kan delta i stämman får rösträtten utövas genom ombud med fullmakt från samtliga lagfarna ägare av fastigheten.
Ombud får inte företräda mer än en delägarfastighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *