Mars II 2017

Mars 2017
Information till medlemmarna

Årsstämma 27 maj 2017 kl 11

Som ni kanske redan har sett på hemsidan (www.aspo-hogmarso.se) kallar vi till ordinarie stämma lördagen den 27 maj kl 11:00 i Kapellet, Högmarsö. Samma dag kl 14-16 med start från Midsommarängen städar vi gemensamma områden och gör fint inför sommaren.

Båtplatser 2017

Planeringen av båtplatser för båtsäsongen är klar. I år uppstod för första gången på flera år en kö till båtplatser och platser omfördelades vid flera bryggor. Hör av dig om du inte kommer att använda din båtplats i år och den därför kan användas som gästplats.

Ur bryggreglerna: För att båtplatsen ska anses utnyttjad ska den ordinarie båten ligga på plats senast den 1 juli om inte medlemmen har anmält giltigt skäl till styrelsen, till exempel pågående reparation eller sjukdom. Om båten inte har sjösatts till detta datum har styrelsen rätt att låna ut platsen under resten av säsongen.

Medlemsomröstning om seglarskola

Medlemmarnas svar på styrelsens enkät utsänd den 6 mars om seglarskola på Aspö i sommar
fördelar sig som följer:

Antal svar:       67
Antal Ja:          54
Antal Nej:        11
Ogiltiga:            2

Eftersom svaret från 83% av antalet giltiga röster är Ja finner styrelsen att seglarskola ska
anordnas i sommar på Aspö genom Katamaranklubbens försorg. Styrelsen kommer att samråda med Katamaranklubben om lämplig plats för seglarskolan, där badplatsen är ett alternativ.
Faktorer som är viktiga för att bestämma lämplig plats är bland annat:

–  lä för sjö

–  tillräcklig vind, ej vindlä

–  god uppsikt över alla jollar från land

–  ingen störande övrig båttrafik

Oavsett vilken plats som kommer att användas för seglarskolan kommer styrelsen att samarbeta med Katamaranklubben för att lösa frågor som toalett, förtöjning av båtar efter dagens slut, parkering av ev. bilar samt andra frågor där Samfälligheten kan medverka till att seglarskolan kan utöva sin verksamhet med så lite olägenheter som möjligt för samfällighetens medlemmar.

Kontakt med styrelsen

Samfällighetens e-postadress: samfallighet.aspo@gmail.com.