Information till fastighetsägare

I det här pdf-dokumentet; Information om Aspö hittar du som fastighetsägare viktig information om samfällighetsföreningen.