Mars – 2017

Aspö-Högmarsö Årsstämma 2017

Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening kallar till

  • Ordinarie Årsstämma: Lördagen den 27 maj 2017 kl 11:00 i Kapellet på Högmarsö

Övriga aktiviteter den 27  maj:

  • Städdag kl 14-16 med samling på Midsommarängen
    Vi städar våra gemensamma områden
    och gör snyggt inför sommaren

 

 

Möteshandlingarna och fullmaktsblankett kommer att läggas ut på hemsidan under fliken ”Årsmöte 2017”.

Om du har frågor: Skriv din fråga i ett separat meddelande till samfallighet.aspo@gmail.com.

 

Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Styrelsen