Juli 2016

Information till medlemmarna i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening


Hej!

I den här medlemsinformationen skriver vi om bryggorna, vassröjning, brandövning, flytbryggan i Grönholmsfladen och sommarbete för hästen Brutus på den igenvuxna ängen och skogen mellan slutet av Aspövägen och Lorthålet.

Gästplatser vid bryggorna
Båtplatser som inte tagits i bruk 1 juli får användas som gästplatser. Detta gör att det nu finns fler gästplatsen än tidigare. Har du missat att meddela sen sjösättning eller vill ha information om lediga gästplatser, kontakta oss på samfallighet.aspo@gmail.com.

Vassröjning
Vassen runt bryggorna, vid badplatsen och i kanalen klipptes i början av juli.

Brandövning 27 juli kl 12:00-14:30
Förra året inträffade en häftig brand på Högmarsö då en fastighet totalförstördes och en per- son omkom. Bränder på en ö utan vägförbindelse innebär extra stora risker. Passa därför på att delta i brandövningen vid färjeläget på Högmarsö den 27 juli.

Badbryggan i Grönholmsfladen
Flytbryggan är flyttad några meter åt vänster, landgången har lagts på plats och badstege satts upp. Den gamla bryggan bredvid flytbryggan kommer att transporteras bort efter båttävlingen Högmarsöpokalen.

Bete på grönområde
Thomas Ahlgrimm på Högmarsö har frågat om familjens häst får gå och beta på outnyttjad samfälld hag- och ängsmark i slutet av Aspövägen och bort mot Lorthålet, och har fått ok av styrelsen efter samråd med närboende. Hästen Brutus är en 14 år gammal valack av rasen Shire som ska tränas att dra sly eller vagn. Thomas har nu satt upp stängsel i ett område nedanför Aspövägen 54, alltså i skogen mellan Aspövägen och Lorthålet. Thomas kommer dit med hästen runt den 20 juli. Sedan kommer de att flytta hagen i området vartefter det blir avbetat/nedtrampat.

Bästa hälsningar från styrelsen

Har du frågor eller förslag, kontakta oss gärna på samfallighet.aspo@gmail.com.