Februari 2016

Information till medlemmarna i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening


Hej!

Vintern börjar vika och våren är i antågande, och för många av oss innebär det att längtan ut till Aspö- Högmarsö ökar. Tankar om att snickra på stugan, räfsa och röja eller bara ta en kopp kaffe i vårsolen tar fart.

I samfällighetsföreningen pågår också aktiviteter, och några av dem som har genomförts under höst och vinter eller planeras berättar vi om nedan.

Vi vill också hälsa de nya ägarna till Aspövägen 17 familjen Gustafsson och Aspövägen 25 familjen Höijer/Johansson välkomna till vår förening.

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att skicka e-post till:

samfallighet.aspo@gmail.com

Hälsningar från styrelsen!

gm Kristina Lager

 

Vägar
Regn och tunga transporter gick hårt åt våra vägar med rejäla potthål som följd. Vägarna hyvlades därför i december.

Grönområden
Vattenfall planerar en underhållsröjning runt ledningarna på Aspö under 2016. Alla markägare som har en ledning kommer att få ett aviseringskort. Har ni önskemål kan ni ringa telefonnumret på kortet. Styrelsen kommer att inventera de områden som inte är i anslutning till tomter så att dessa också blir röjda.

Seglarskola 2016
I sommar kommer Katamaranklubben till Aspö med en flytande seglarskola som besöker olika öar under juli-augusti. De anordnar ett dagläger vid Midsommarbryggan på Aspö under vecka 31 (1-5 augusti), måndag-fredag klockan 9–15. För mer information se bifogad inbjudan och deras hemsida: www.katamaranklubben.se.

Anmälan skickas till info@katamaranklubben.se

Båtplatser
Om ditt behov av båtplats har ändrats inför kommande båtsäsong ber vi dig att kontakta oss under första kvartalet så att vi har aktuella uppgifter vid fördelning av båtplatser. Om du inte behöver platsen ska du säga upp den före 1 april för att inte debiteras båtplatsavgift. Mer om båtplatser hittar du på hemsidan, http://aspo-hogmarso.se/bryggregler-2/.

Badbryggan i Segelviken
Vid stämman den 30 maj 2015 beslutades att samfälligheten skulle undersöka möjligheten att få bygglov för en flytbrygga i Grönholmsfladen. Efter årsmötet har styrelsen fått besked från byggnadsnämnden i Norrtälje att bygglov inte krävs för den badbrygga som förslaget gäller. Därefter har en skylt Badbrygga satts upp på bryggan. Vidare kommer styrelsen att samråda med närboende om den bästa lösningen för att motverka de risker som framfördes vid stämman och presentera resultatet vid stämman 2016, då frågan åter tas upp.

Brandskydd
Styrelsen har deltagit i ett möte tillsammans med de övriga samfälligheterna på Högmarsö med anledning av den tragiska branden i augusti då en person omkom. Vi diskuterade då gemensamma åtgärder för att underlätta brandsläckning och hindra spridning. Vi återkommer om detta.

Motioner till ordinarie stämma 2016
Motioner till stämman 2016 ska vara styrelsen till handa före februari månads utgång.

Årsstämma 28 maj 2016
Ordinarie stämma 2016 kommer att hållas lördagen den 28 maj 2016 i Högmarsö Kapell. Handlingarna distribueras till medlemmarna 30 dagar före stämman.