Juli 2017

Grönområden

Arbetsdagen 27 maj ägnades åt städning av allmänningar runt om på ön, framförallt röjning av stranden nedanför helikopterängen. Nu är det enklare för närboende att med egna krafter hålla undan växtligheten.

Påminnelse om betalning av avgifter

Vi påminner om att årets avgift till samfälligheten ska vara betald senast den 31 juli.
Aktuella belopp finns i debiteringslängden, utsänd inför stämman, och tillgänglig på hemsidan.

 

Vassröjning

Årets vassröjning skedde den 7 juli. Den planerade röjningen på östra sidan kunde tyvärr inte genomföras den här dagen på grund av vind och vågor. Vi har därför bokat in ytterligare vassröjning som dock inte blir av förrän i slutet av sommaren.

Gästplatser vid bryggorna

Enligt bryggreglerna får båtplatser som inte tagits i bruk 1 juli användas som gästplatser. Vilka platser som är lediga kommer styrelsens bryggansvariga att inventera närmaste veckan. Har du frågor om gästplatser, kontakta oss på samfallighet.aspo@gmail.com.

Båtuppläggning

Styrelsen har fått frågor om uppläggning av båtar på samfälld mark. Det reglerades vid samfällighetens bildande att föreningen har tre områden som får användas för vinterförvaring av båtar som annars har plats vid någon av föreningens bryggor. Det är mark i anslutning till brygga F Traktorbryggan, mark i anslutning till brygga G i Grönholmsfladen samt mark i anslutning till brygga C i Kikängsviken. Ställningar och övrigt material för uppläggning ska städas undan efter iläggning.

Seglarskola 31 juli – 4 augusti på Aspö

Vecka 31 genomför Katamaranklubben sin seglarskola för barn och ungdom på Aspö.
Badplatsen vid Midsommarbryggan har befunnits vara den mest lämpliga platsen att bedriva verksamheten på. Styrelsen har medverkat till att lösa toalettfrågan genom Roger Manrins försorg.

Hästen Brutus

Hästen Brutus och en kompis kommer att beta på samfällighetens mark i sommar. Hästägaren Thomas Ahlgrimm kommeri samråd med styrelsen att inventera lämpliga platser för hästarna

Kontakt med styrelsen

Samfällighetens e-postadress: samfallighet.aspo@gmail.com