Februari 2018

Årsstämma 26 maj 2018

Föreningens ordinarie stämma äger rum lördag den 26 maj 2018 kl 11:00 i Högmarsö Kapell. Kallelse och möteshandlingar kommer en månad före stämman.

Samma dags eftermiddag träffas vi på midsommarängen för städdag då vi under några timmar städar allmänna områden, bygger nya bänkar för midsommar, tar bort ris osv.

Motioner till stämman

Vi påminner om att motioner som ska behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 28 februari 2018.

Ägarbyte?

Inför varje nytt verksamhetsår tar vi fram en debiteringslängd per fastighet. Hör gärna av dig till vår e-postadress om ägandeförhållandena för din/er fastighet ändrats sedan förra året.

Båtplatser 2018

Om ditt behov av båtplats har ändrats behöver vi få besked före 1 april för att kunna beakta det i årets debiteringslängd. Samma datum gäller om du planerar att byta båt och vill ställa dig i kön för byte eller ny plats.

Aspövägen

Du som kör på Aspövägen har sett att potthålen blivit större efter den regniga hösten/vintern. Styrelsen undersöker hur vägens standard kan förbättras.

Kontakt med styrelsen

Samfällighetens e-postadress: samfallighet.aspo@gmail.com. Se även Styrelsen på hemsidan.