Februari 2015

Information till medlemmarna i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening


Hej!

Så har vi gått in i ett nytt år och våren börjar så sakteligen närma sig och med den är det åter dags för stämma i föreningen. I år kommer den ordinarie stämman att äga rum lördagen den 30 maj. Notera gärna datumet redan nu!

Med våren kommer också en efterlängtad båtsäsong och det börjar bli dags att anmäla om du behö-ver en ny båtplats eller om du inte har något behov av båtplats i år.

Mer om detta och lite annan information om vad som sker i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening kan ni läsa om här!

En del av er får denna information med vanlig post istället för e-post. Om ni har en e-postadress så är vi tacksamma om ni meddelar oss på nedanstående adress, så minskar vi föreningens kostnader för utskick! Meddela också om ni ändrar e-postadress!

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att skicka e-post till:

samfallighet.aspo@gmail.com

Hälsningar från styrelsen!

gm Helene Bergstedt

Bryggor

Midsommarbryggan revs under hösten och ett nytt landfäste har byggts. Installation av flytbryggan kommer att ske så snart vintern har släppt sitt grepp och därefter är den nya bryggan redo att tas i bruk. Till våren kommer båtplatserna vid bryggan att märkas upp och resterna av den gamla bryggan att transporteras bort.

Nu har i stort sett samtliga bryggor bytts ut enligt den beslutade förnyelseplanen och det är enbart Traktorbryggan som återstår. Den ursprungliga bedömningen var att det skulle vara tillräckligt att åtgärda Traktorbryggan genom att byta ut regelverket och trädäcket. Det har dock visat sig att det kan vara nödvändigt att även bryggans betongfundament åtgärdas, vilket innebär en högre kostnad en tidigare beräknat. Styrelsen undersöker de närmare förutsättningarna och återkommer i frågan vid stämman i maj. 2 (2)

Båtplatser 2015

Inför båtsäsongen 2015 ber vi dig att meddela samfälligheten om du behöver en annan båtplats eller inte längre behöver platsen. Mejla i så fall före 1 april 2015 till samfallighet.aspo@gmail.com eller skicka ett meddelande till Sonja Rendert, Kikängsvägen 9, 760 19 Furusund. Direkt därefter kommer styrelsen att gå igenom önskemål och planera fördelning av platser.

Du behöver inte höra av dig om ingenting har ändrats.

Platserna vid den nya Midsommarbryggan kommer att mätas upp för olika storlekar av båtar. Om du har en båtplats vid denna brygga kommer samfälligheten att kontakta dig innan det är aktuellt med sjösättning.

För mer information se gärna bryggregler på http://aspo-hogmarso.se/bryggregler-2/

Vägar

Förutom att vägarna har plogats har inga åtgärder vidtagits på vägarna under hösten och vintern. Det har uppstått en hel del potthål på vägarna och dessa kommer att fyllas igen framåt vårkanten.

Muddringsprojektet

En motion om muddring i sundet mellan Aspös norra udde (Kattrumpan) och ön Klubben lämnades till stämman förra året. I enlighet med stämmobeslutet har förslagsställarna lämnat in en ansökan till Norrtälje kommun. Därutöver har en anmälan om vattenverksamhet avseende muddring lämnats in till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommunen har beslutat att bevilja upplägg av muddringsmassor i enlighet med ansökan. Länsstyrel-sen har ännu inte fattat beslut i frågan. Om Länsstyrelsen ger tillstånd till muddringen måste den ske före den 1 april eller efter den 31 augusti. Arbetet måste enligt kommunens beslut slutföras senast den 31 december 2016. Projektet genomförs och bekostas i sin helhet av förslagsställarna.

Stämma & städdag

Ordinarie stämma kommer att äga rum lördagen den 30 maj 2015 kl 11.00 i Högmarsö Kapell.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2015 för att kunna behandlas vid stämman.

Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet!

I anslutning till stämman genomförs årets städdag och vi hoppas på bra väder så att vi samma kväll kan genomföra en grillfest i form av ett knytkalas. Vi hoppas att så många som möjlighet kan delta både under dagen och vid den efterföljande grillfesten!

Mer information kommer under våren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *