December 2021

Information till medlemmarna December 2021

Vägrenovering

Under nästa år är det dags att renovera vägarna på ön efter 10 år. Styrelsen kommer att ta hjälp av specialister på vägfrågor, utarbeta en renoveringsplan, begära in offerter och lämna förslag till stämman 2022.

Vägarna efter grävning för fiber

Highscore Entreprenad AB, underentreprenör till IP-Only, har återställt snyggt efter gräv- ning för fiber. Det har blivit gropar och ojämnheter i vägarna efter de tunga maskinerna. Några gruslass kommer att behövas i vår. De ska även kontaktas om lerfyllda vägtrummor.

Bryggor och båtplatser

Inför båtsäsongen 2022 påminner vi om att alla som söker båtplats, vill byta eller säga upp plats ska meddela samfälligheten före 1 april. Om inte uppsägning av båtplats sker före den 1 april anses innehavet av båtplatsen vara förlängt ytterligare ett år.

I kölistan finns en fastighet som behöver båtplats 2022.

För att lösa bristen på lämpliga båtplatser har styrelsen beslutat att mäta om vänster sida av Midsommarbryggan för att få ytterligare en plats för en motorbåt av vanlig storlek. Måttet 340 cm försvinner och ersätts av 300 cm för två platser och 265 cm för övriga platser. Den totala längden på bryggan är samma som tidigare.

Slutligen ber styrelsen få önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År

och vi hoppas alla på ett ljusare 2022 i alla avseenden!

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Lars Boman, Kristian Hansson, Kristina Lager, Bo Engervall, Daniela Höijer, Sonja Rendert, Anna Karlström, Stefan Löwenthal

page1image52455936

2021-12-12