Bastu Kattrumpan

På Aspös nordöstra udde finns en bastu som är tillgänglig för samfällighetens medlemmar. Bastun bokas via https://bastu-kattrumpan.bokamera.se där information om bokningsregler och avgift framgår.

Bastun är privatägd av ett tiotal delägande fastigheter och ingår inte i Aspö-Högmarsö samfällighet. Frågor om bastun skickas till bastu.kattrumpan@outlook.com .

Det finns ytterligare en bastu sydöstra delen av Aspö dvs på den mark som föreningen förvaltar åt kommunen. Den är dock inte bokningsbar.